//Akcja Serce dla Zwierząt

Akcja Serce dla Zwierząt

W 2016 roku za Serce dla Zwierząt została odznaczona Ekostraż i honorowo – wrocławska straż pożarna. Do drugiej edycji szczególnego plebiscytu, w którym władze miasta wyróżniają ludzi, poświęcających swój czas i środki na pomaganie zwierzętom, nadeszło już kilkanaście zgłoszeń. Są wśród nich fundacje, osoby prywatne, także lekarze weterynarii. Już teraz widać, że Kapituła odznaczenia będzie miała niełatwe zadanie, typując laureata odznaczenia.

Reklama

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt – i właśnie wtedy Kapituła, złożona z przedstawicieli władz miasta, osób szczególnie zasłużonych, organizacji prozwierzęcych i mediów, ogłosi zwycięzcę i wręczy odznaczenie „Serce dla Zwierząt” osobie prywatnej, organizacji lub stowarzyszeniu, ponadprzeciętnie oddanym sprawom zwierząt w naszym mieście.

Kandydatów do odznaczenia – czyli osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia, fundacje – może zgłosić każdy wrocławianin na specjalnym formularzu, udostępnionym na www.wroclaw.pl.

Wszyscy kandydaci zostaną również zaprezentowani na portalu miejskim, a Kapituła wybierze laureata oraz wyróżnionych większością głosów.

Pomysłodawczynią odznaczenia, które pozwala na uhonorowanie, często anonimowych osób czy większych, sformalizowanych lub nie, grup ludzi, bezinteresownie pomagających zwierzętom, jest Barbara Borzymowska, wspierana przez Marcina Wierzbę z Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie – Zwierzęta przy Biurze Ochrony Przyrody i Klimatu.

Serce dla Zwierząt jest podziękowaniem od władz miasta, z prezydentem na czele, oraz mieszkańców za działalność, za misję ratowania zwierząt, które dotyka nieszczęście – podkreśla Barbara Borzymowska.

Czytaj również:  Koczkodan z wrocławskiego zoo