//Stachelberg – bunkry, które zatrzymały Hitlera

Stachelberg – bunkry, które zatrzymały Hitlera

Stachelberg jest jedną z największych twierdz w Republice Czeskiej. Plany zbudowania kompleksu 12 bunkrów przerwało podpisanie Układu Monachijskiego w 1938 roku. To wyjątkowa okazja obejrzenia unikatowych i rozległych podziemi twierdzy oraz ekspozycji przedstawiającej historię umocnień czechosłowackich. Warto także zobaczyć zrekonstruowaną cześć systemu okopów z 1938 roku.

 

Grupa warowna Stachelberg powstawała w latach 1937-1938 w położonej na wschodnim obrzeżu Karkonoszy miejscowości Babí u Trutnova, jako część systemu umocnień przedwojennej Czechosłowacji.

Udostępniono już część unikatowych podziemnych pomieszczeń, na powierzchni twierdzy został zrekonstruowany okopowy system tzw. umocnień lekkich. Ekspozycja jest stopniowo poszerzana i poprawiana.

O budowie stałych umocnień zadecydowano w 1934 r. Pierwsze badania w terenie były przeprowadzone przez członków czechosłowackiego sztabu generalnego oraz delegacji francuskiej w dniach 21 – 22 lutego 1935 r. Na dzień 31 sierpnia 1938 r. przy budowie twierdzy Stachelberg zatrudnionych było 1482 robotników i 14 urzędników.

W związku z dużą powierzchnią terenu podziemia były bardzo rozległe. Wybudowane miały zostać 34 sale, z których 7 stanowiłyby główny magazyn amunicji, 10 – skład amunicji, 11 – biura i pomieszczenia noclegowe. W pozostałych 6 miało znajdować się wyposażenie techniczne (filtrownia, maszynownia itd.). Większość korytarzy i sal zalana została przez wodę.

Oprócz wystawy w budynku obejrzeć można cały szereg modeli zabytkowego sprzętu wojskowego, jak również poszczególnych obiektów warownych. Wystawa obejmuje również jedyny w swoim rodzaju panoramiczny model całego układu grupy warownej o rozmiarach 3×6 metrów, który przedstawia ją po zakończeniu, planowanym na 1939 rok.

Zwiedzenie części nadziemnej obiektu zajmuje 20-40 minut i możliwe jest we własnym zakresie, bez przewodnika.

Zwiedzanie podziemnej części wystawy trwa 50-60 minut.

Z planowanej największej grupy warownej czechosłowackiej fortyfikacji został wybudowany jedyny obiekt, tradytor międzypola T-S 73.

Godziny otwarcia
Maj                                      Sob. – Nd 10:00 – 17:00
Czerwiec                              Cz – Nd 10:00 – 17:00
Lipiec – Sierpień                    Wt – Nd 10:00 – 17:00
Wrzesień                             Sob. – Nd 10:00 – 17:00
Październik                          Sob. 10:00 – 17:00
Listopad – Grudzień               Sob. 13:00 – 13:00

 

Czytaj również:  Cuda Gminy Miękinia